Foto: AFP / Eric Gaillard

U Sloveniji štrajkaju špijuni

U većini postjugoslavenskih država danas važniju političku ulogu igra obavještajna služba bivše države nego one aktualne. To nam, pak, više govori o nemoći političke imaginacije…