Foto: Davor Fadić / Cijanidno jezero u selu Geamăna u Rumunjskoj

Zlato i cijanid

Rumunjska Nacionalna agencija za mineralne resurse odobrila je novu koncesiju za kopanje zlata na području Stanije u općini Hunedoara kanadskoj firmi Euro Sun Mining, bivšeg…