Foto: AFP / Daniel Mihailescu / Istovar američke vojne opreme u zračnoj bazi Mihail Kogalniceanu blizu Konstante u Rumunjskoj 14, februara 2017. godine

Ruski vrtlog

U Istočnoj Europi, uvjereni smo da zaostajemo za Zapadom. Odnedavno barem, ovo je uvjerenje bespredmetno. Regija se sve više doima kakvom avangardom, s kojom ostatak…