Foto: AFP / Elvis Barukčić

Nasukana revizija

Kao što smo i najavili prije nekoliko dana, zahtjev za revizijom presude koji je BiH podnijela Međunarodnom sudu pravde u Haagu zapeo je na prvom…
Foto: AFP / Elvis Barukčić

Europski put podjele Bosne

O budućem uređenju Bosne i Hercegovine, jedne od zemalja regije bez čak i formalnog punog suvereniteta, danas se raspravlja u vanjskopolitičkom odboru Europskog parlamenta (EP),…