Foto:  AFP / Sasa Djordjevic

Nužnost širenja ženske borbe

Ponuda osmomartovskih događanja u Hrvatskoj čini se da nikad nije bila bogatija: pored neizostavnog konzumerističkog šarenila, humanitarnih akcija ili jednodnevnog medijskog osvješćivanja o rodnoj nejednakosti…