Skupa cijena jeftine hrane

Dok se u Hrvatskoj kao jedan od važnih političkih i ekonomskih problema javlja (i uglavnom zanemaruje) visoka cijena hrane, čini se da u Njemačkoj sve…

Dječja prostitucija izbjeglica

Nezaobilazna tema bilo kojeg razgovora o izbjeglicama njihova je integracija u novo društvo. Zadaća je to nacionalnih država, kojima one pristupaju poprilično pasivno, birokratski i…