Foto: AFP / Aleksa Stanković

Subvencije u bunaru

Već više od dvadeset godina naši se politički životi u priličnoj mjeri nastoje svrstati u rubriku manje ili više poslušnih đaka. Udžbenička lekcija se non-stop…
Foto: AFP / Sascha Schuermann

Bauk protekcionizma kruži

Među brojnim opasnostima koje sa sobom donosi predsjednička uloga Donalda Trumpa, često se isticao i ekonomski protekcionizam. Nerijetko ga se izravno povezivalo i s drugim…