Porez na prirodu

U nedostatku manevarskog prostora za obesmišljavanje svoje funkcije u redovnim okolnostima, s obzirom na to da su privatizirane gotovo sve javne kompanije i dobar dio…