Foto: AFP

Šerif u vašem gradu

"Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pristupilo se prije svega u cilju jačanja političke stabilnosti u jedinicama, osiguravanja kontinuiteta u njihovom…